eXtreme Gamers

About
Roster
Suki - Hsieh Ming-Hsuan
LBB - Liu Ping-Hsin
Yo - Fan Chih-Wei
SuwaKo - Tsou Wei-Yang
Exciting - Chang Po-Hao
Nexus - Tung Tung
Discussion