Newbee

About
Roster
Mortred - Huang Zi-Kun
dade - Bae Eo-jin
SoftRR - Zhong Geng-Xuan
Mor - Zhang Hong-Wei
Peco - Yu Rui
BoriSal - Kim Yeong-hoon
Swift - Baek Da-hoon
V - Bao Bo
Discussion