LGD Gaming - Dota 2

About
LGD Gaming (LGD) is a Chinese eSports Organization sponsored by Guizhou Laogandie Food Co., Ltd..
Roster
Ame - Wang Chunyu
Maybe - Lu Yao
Jixing - Xiao Zihao
Victoria - Chen Guanhong
xz - Chen Zezhi
Discussion