ahq e-Sports Club

About
ahq e-Sports Club is an eSports organization based in Taiwan. Their League of Legends team formed in September 2012.
Roster
RD - Liang Teng Lei
Chawy - Wong Xing-Lei
AN - Chou Chun-An
Mountain - Xue Zhao-Hong
Ziv - Chen Yi
Westdoor - Liu Shu-Wei
Albis - Kang Chia-Wei
Discussion