iG.Vitality - Dota 2

Updates
About
Roster
Sakata - Xu Zichen
Yuno - Zhang Chengjun
super - Su Peng
InJuly - Yang Xiaodong
BurNing - Xu Zhilei
Discussion