Game Talents

About
Roster
City - He Wei
Savoki - Jin Hao
PentaQ - Xu Ming-Shu
Republic - Bong Geun-tae
Miss - Lee Jae-ha
crisis - Huang Zhen
WuShuang - Wang Hai-Li
GimGoon - Kim Han-saem
Discussion